آخرین مهلت تحویل پروپزال

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

آخرین مهلت تحویل پروپزال تا مورخه 94/12/24 به قسمت رابط کل گروهها (خانم جوادی ) می باشد .

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیمان  

منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=113