مراحل انتخاب پایان نامه دانشجویان ارشد

 

مراحل انتخاب و بررسی پایان نامه دانشجویان ارشد از ابتدا تا دفاع

 

1- انتخاب موضوع پایان نامه و تعیین استاد راهنما و مشاور با هماهنگی معاونت آموزشی و مدیران گروه

2-ارائه یک نسخه  از پروپوزال  به شورای تحصیلات تکمیلی  به همراه تاییدیه ایران داک آموزشی

3- ارائه یک نسخه از طرح پروپوزال مصوب برای نگهداری در قسمت معاونت آموزشی و ثبت و تایید نهایی معاونت آموزشی و پژوهشی

4- ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه هر سه ماه یکبار به گروه

5- ارائه نسخه کامل پایان نامه به گروه یک ماه قبل از تاریخ دفاع

6- برگزاری جلسه دفاع با هماهنگی واحد آموزش و کمیته تحصیلات تکمیلی

 

*از زمان تصویب عنوان پروپوزال تا زمان دفاع ، بایستی حداقل شش ماه سپری گردد.

 

واحد آموزش

95/03/04

 

 

منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=120