انتخاب واحد نیمسال مهر 96-95

قابل توجه کلیه دانشجویان

·   

زمان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان(به اشتثنای ورودی های جدید) از تاریخ 16 الی 23 شهریور 95 خواهد بود.

کلیه دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی موظف به پرداخت حداقل 4000000 ريال و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موظف به پرداخت حداقل مبلغ 8000000 ريال جهت  انتخاب واحد می باشند.

 

ردیف

تاریخ

ساعت

رشته

1

16/06/95

8:30 لغایت 24

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

2

17/06/95

8:30 لغایت 24

کاردانی ناپیوسته امور بیمه

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

3

18/06/95

8:30 لغایت 24

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

کاردانی ناپیوسته امور بانکی

کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

4

20/06/95

8:30 لغایت 24

کاردانی پیوسته حسابداری

5

21/06/95

8:30 لغایت 24

کارشناسی پیوسته حسابداری

6

23/06/95

8:30 لغایت 24

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته امور اداری

7

24/06/95

8:30 لغایت 24

کلیه رشته ها

 

با توجه به اختلالات مقطعی در سرویس دهنده پرداخت اینترنتی بانک تجارت ، نسبت به پرداخت شهریه از طریق واریز فیش یا پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان اقدام نمایید.

منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=134