حذف و اضافه مهر 95

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 96-95

ردیف

تاریخ

ساعت

رشته

1

10/مهر/95

8:30 لغایت 24

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

2

11/ مهر /95

8:30 لغایت 24

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد حسابرسی

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

3

12/ مهر /95

8:30 لغایت 24

کارشناسی پیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته امور اداری

4

13/ مهر /95

8:30 لغایت 24

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

5

 

14/ مهر /95

8:30 لغایت 24

کاردانی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

6

15/ مهر /95

8:30 لغایت 24

کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

کاردانی ناپیوسته امور بانکی

کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

7

16/ مهر /95

8:30 لغایت 24

کلیه رشته ها

 
منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=140