زمانبندی دفاع دانشجویان ارشد حسابداری

زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

موضوع

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

جمشید خادمی

دکتر قدیری مقدم

دکتر خداپرست

بررسی رابطه بین خصوصیات شرکت ها و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات در گزارشات سالانه هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

14 مهر 95

12:00

2 ندا برومند دکتر قدیری مقدم خانم دکتر مربی بررسی تاثیر نوسانات سود عملیاتی و نوسانات جریانهای نقدی  عملیاتی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 14 مهر 95 11:00
 
منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=142