زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

موضوع

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

زهرا مقیمی

دکتر بهرامزاده

دکتر قدیری مقدم

دکتر عسگرزاده

اثر نسبت نقدینگی بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

26/07/95

12:30

2

امید یاوری

دکتر بهرامزاده

دکتر لطفعلی پور

دکتر عسگرزاده

بررسی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی بر مدیریت بها (مورد مطالعه : شرکت آلومینای جاجرم)

26/07/95

13:30

 
منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=145