زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

موضوع

تاریخ ارائه

1

زید حسینیان رستمی

دکتر قدیری مقدم

دکتر موسوی

دکتر طالبی

بررسی تأثیر تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

13/08/95

ساعت 8

2

علی برادران

دکتر قدیری مقدم

دکتر موسوی

دکتر طالبی

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

13/08/95

ساعت 9

 
منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=150