زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

موضوع

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

حامد شریفان

دکتر قدیری مقدم

دکتر سعیدی

دکتر لطفعلی پور

بررسی رابطه جریان نقد آزاد، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

02-95-10

9

2

ابوالفضل نامور

دکتر قدیری مقدم

دکتر موسوی

دکتر لطفعلی پور

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی، حساسیت سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

02-95-10

10

3 جواد عسکری زاده دکتر قدیری مقدم دکتر لطفعلی پور دکتر طالبی بررسی تأثیر فرصتهای سرمایه گذاری و جریان های نقدی بر خط مشی های بدهی و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 95-10-09 8
 
منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=155