اطلاعیه واحد آموزش
قابل توجه کلیه دانشجویان:
ضمن بررسی تاریخ امتحانات نیمسال دوم جهت برطرف نمودن و به حداقل رساندن تداخل زمانی  امتحانات،دانشجویان می توانند حداکثر تا تاریخ 96/02/25پیشنهاد اصلاحی خود را به مدیران گروه ارائه نمایید.در غیر اینصورت "تاریخ و زمان" امتحانات پس از بازبینی مجدد تغییر نخواهد کرد.
واحد آموزش 96/02/12
منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=168