زمابندی دفاع دانشجویان ارشد

زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

موضوع

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

امین خدادادی

دکتر طالبی

دکتر قدیری مقدم

دکتر سعیدی

کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری ثابت و اداره امور اجرایی

21/04/96

9

2

مهدیه نمکین

دکتر قدیری مقدم

دکتر لطفعلی پور

دکتر طالبی

رابطه ویژگی های کیفی حسابرس و نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

21/04/96

9:30

3

اکرم قربانی

دکتر قدیری مقدم

دکتر لطفعلی پور

دکتر طالبی

تاثیر محافظه کاری حسابداری بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

21/04/96

10

 
منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=171